** دبستان غیردولتی پسرانه مشعل دانش **

ا سامی کارکنان دبستان غیر دولتی پسرانه ی مشعل دانش درسال تحصیلی 92- 91

 

مدیریت وبلاگ : زهره السادات اولیائی

مدیر و موسس : جناب آقای اصغر حدیدی

معاونت دبستان  :  جناب آقای مهران باقری

مربی پیش دبستان : سرکار خانم مژگان پارسایی

آموزگار پایه اول : سرکار خانم زهره السادات اولیائی

آموزگار پایه دوم : سرکار خانم الهام شماعی

آموزگارپایه چهارم : سرکار خانم زهرا مولایی

آموزگارپایه پنجم : سرکار خانم اعظم مولایی

مربی بهداشت : سرکار خانم لیلا افشاری 

مربی ورزش : سرکار خانم فروغ عبدی

خدمات : سرکار خانم انصاری

نوشته شده در ۹۱/۰۷/۲۱ساعت توسط DANESH|      قالب ساز آنلاین